PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

cellular-enabled glucose meter

http://t.co/4xkrMvgbp6

Pirate Summit 2014 Cologne - 3rd place goes to DiabetesLab

http://t.co/0IsgXg60IR

Bionic Pancreas Promises Big Boost in Health, Quality of Life for Type 1 Diabetics | Singularity Hub

http://t.co/YwOgsPpScd

Jeden zastrzyk…

http://t.co/IH8ZrfyMyN

Mała czarna?:)

Kofeina blokuje absorpcję glukozy, redukując ryzyko cukrzycy. Wg. Harvard.